Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť: Zámečnictví Pluhař s.r.o. Krkonošská 96/5, 466 06 Jablonec nad Nisou, IČO: 28690834

E-shop Zámečnictví Pluhař

Na poskytovanie našich služieb, predaj tovaru a prevádzku našich webových stránok spracovávame určité osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov je upravené najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

I. Spracovanie osobných údajov

A. Spracovanie osobných údajov pri použití kontaktného formulára

Ak máte záujem o naše výrobky a služby, budeme spracovávať vaše kontaktné údaje, ktoré nám poskytnete. Tieto údaje zahŕňajú vaše meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Za akým účelom? Budeme vás kontaktovať týmito údajmi pre ďalšie dohodnutie týkajúce sa dodávky tovaru a služieb.

Na základe akého právneho dôvodu? Ide o spracovanie na základe článku 6 odsek 1 písm. b) GDPR - vykonávanie zmluvy alebo prijímanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme uchovávať osobné údaje? Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracovávať najdlhšie 3 roky od nášho posledného kontaktu.

B. Spracovanie osobných údajov pri nákupe

Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám poskytnete. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Za akým účelom? Osobné údaje potrebujeme spracovať na splnenie našej zmluvy - doručenie našich tovarov alebo služieb. S vašimi kontaktnými údajmi budeme komunikovať s ohladom na stav vašej objednávky, reklamácu alebo vaše otázky.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na splnenie našich povinností vyplývajúcich zo zákona (najmä pre účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií atď.).

Na základe akého právneho dôvodu spracovávame osobné údaje? Ide o spracovanie na základe článku 6 odsek 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy a článku 6 odsek 1 písm. c) GDPR - plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme uchovávať osobné údaje? Počas trvania poskytovania našich služieb a potom ešte 3 roky od posledného poskytnutia takejto služby alebo doručenia tovaru.

C. Newslettre (obchodné správy)

Môžete byť adresátom informácií, ponúk a aktualít súvisiacich s našim e-shopom alebo našimi produktmi zaslaných v našom mene na vašu e-mailovú adresu. Tieto obchodné e-mailové správy nie sú nevyžiadané obchodné správy. Posielame ich z dôvodu oprávneného záujmu.

Vašu e-mailovú adresu použijeme aj na zasielanie našich noviniek v prípade, že ste zákazníkom a povolili ste nám to pri nákupe v našom e-shope.

Dôvodom pre zasielanie obchodných správ môže byť aj skutočnosť, že ste sa prihlásili k odberu vyplnením svojej e-mailovej adresy do vyskakovacieho okna, ktoré sa zobrazuje náhodne pri návšteve nášho e-shopu.

Na rozesielanie automatizovanej e-mailovej komunikácie používame službu tretej strany Ecomail.

Ako dlho budeme uchovávať osobné údaje? 3 roky od vášho posledného nákupu. Z rozesielky sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktovať na e-mailovej adrese: firma@zamecnictvi-pluhar.cz 

II. Kto má prístup k údajom?

Vaše údaje zostanú u nás. Napriek tomu niektoré spoločnosti alebo iné osoby pracujú pre nás a majú prístup k údajom, pretože nám pomáhajú s prevádzkou nášho e-shopu. Patria sem:

  • prevádzkovateľ platformy e-shopu Upgates: EVici webdesign s.r.o., Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina, IČO: 28598661
  • spoločnosť zúčastňujúca sa dopravy tovaru: RSC Logistics, logistické družstvo, Masarykovo nábřeží 2018/10, 120 00 Praha 2 - Nové Město
  • spoločnosť zúčastňujúca sa spracovania platieb: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové
  • poskytovateľ e-mailových služieb: ECOMAIL.CZ, s.r.o., Na Zderaze 1275/15, Praha 2, 120 00, IČO: 02762943, DIČ: CZ02762943
  • marketingová agentúra: Ing. Iva Hujerová, e-mail: iva@ivahu.cz, telefón: +420 792 362 659, Hluboká 3978/5, Jablonec nad Nisou, 466 04, IČ: 09798854
  • administrátor e-shopu: Agentura SHEAN, e-mail: kovar@shean.cz. telefon: 725 934 484, Bezručova 2297/2, 678 01 Blansko, IČO: 26968479

Osobné údaje spracovávame iba na území Európskej únie.

III. Čo by ste mali ešte vedieť

V našej spoločnosti nemáme menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracovania alebo profilovania.

Ak by ste mali otázky týkajúce sa osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese firma@zamecnictvi-pluhar.cz alebo zavolajte na tel. č. 483 316 641.

IV. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva právo obrátiť sa na nás a žiadať informácie o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame, žiadať si prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania. Môžete požiadať o kópiu spracovávaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách vymazanie osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno uplatniť námietku.

Ak si myslíte, že s údajmi nakladáme nesprávne, máte právo podať sťažnosť u Úradu na ochranu osobných údajov.

Ak nám poskytnete súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môže čas od času meniť a aktualizovať. Aktualizovanú verziu nájdete vždy na našej webovej stránke.

Akceptovaním týchto podmienok súhlasíte so spracovaním osobných údajov podľa tohto vyhlásenia.

Tieto podmienky sú účinné od 1. 10. 2023