,,Zámočnícke výrobky". Čo tento pojem znamená...

Poďme si povedať, čo vlastne znamená pojem ,,Zámočnícke výrobky". Na aké činnosti sa vzťahuje a ktoré výrobky zahŕňa.


Zo zoznamu prác súvisiacich s oblasťou stavebného zámočníctva môžeme spomenúť napríklad tieto dodávky a montáže:


Tieto výrobky často obsahujú napr. sklenené panely, plastové alebo drevené komponenty.
Zámočnícke výrobky sa vždy dodávajú s povrchovou úpravou. V súčasnosti sa najčastejšie používa kvalitné a odolné žiarové zinkovanie.
Súčasťou dodávky zámočníckych výrobkov býva aj dodávka súvisiacich stavebných prác, napr. stavebná montáž stĺpikov brán, stĺpikov plotov, základov pre rolovacie brány a pod.
Naše odvetvie sa často spája so servisom zámkov, kľúčov a kovania dverí. Niekedy aj s núdzovým otváraním bytov. Tieto činnosti zvyčajne nevykonáva zámočnícka firma.