Točité schodisko - minimálne rozmery...

Tu si môžete prečítať základné informácie o rozmeroch točitého schodiska.


  1. Minimálna priechodná šírka hlavného schodiska v rodinnom dome je 900 mm
  2. Minimálna priechodná šírka pomocného (bočného) schodiska je 600 mm
  3. Minimálny priemer otvoru pre točité schodisko je 1 460 mm. Vychádzame zo súčtu týchto rozmerov: zábradlie od steny 40 mm, priemer zábradlia 40 mm, priemer schodiskového vretena 100 mm, minimálna šírka priechodu schodiska 600 mm. Takže 2 x 40 mm + 2 x 40 mm + 100 mm + 2 x 600 mm = 1 460 mm (orientačný výpočet)
  4. Maximálny počet schodiskových stupňov bez medzipodest je 16, pre rodinný dom max. 18
  5. Neodporúča sa maximálna výška schodov väčšia ako 190 mm
  6. Výška podesty by nemala byť menšia ako 2 100 mm