Správna výška zábradlia je uvedená v platnej technickej norme

Správnu výšku zábradlia vysvetľuje jednoduchá tabuľka.


Na určenie správnej výšky zábradlia používame technickú normu ČSN 74 3305. 

  • Znížená výška zábradlia 90 cm - hĺbka voľného priestoru do 3 m
  • Základná výška zábradlia 100 cm - hĺbka voľného priestoru do 12 m
  • Zvýšená výška zábradlia 110 cm - hĺbka voľného priestoru nad 12 m alebo hrozí výskyt škodlivých látok vo voľnom priestore
  • Špeciálne zábradlie výška 120 cm - hĺbka vonkajšieho voľného priestoru nad 30 m

V tomto článku popisujeme, ako sa určuje veľkosť medzier v zábradlí.