Poškodené okná, dlažba, obklady...

Prečítajte si, čo môže spôsobiť nekvalifikovaná práca remeselníka pri zváraní alebo brúsení.


Pri zváraní a brúsení vzniká obrovské množstvo horúceho odletujúceho vodného kameňa, ktorý spoľahlivo a nenávratne poškodzuje sklenené tabule, obkladačky alebo keramické dlaždice, plastové okenné rámy atď.

Zváračské práce plánujte vykonávať podľa možnosti pred položením keramických obkladov a dlažieb a pred montážou sklenených tabúľ.

Bežné zakrytie často nepostačuje. Prepáli sa alebo nie je dobre utesnené. Vzniknuté škody sú nenapraviteľné a nezostáva nič iné, ako poškodené prvky úplne vymeniť.

Skontrolujte remeselníkov! Pred začatím prác vyžadujte riadne zakrytie a zabezpečenie povrchov a materiálov proti poškodeniu. 

Škvrny od hrdze sa objavujú na vonkajších povrchoch, ak sa po montáži dôkladne nevyčistili oceľové výtlky a okuje. Stačí prvý dážď a problém je na svete.

Našťastie existujú aj dobré správy. Väčšina dnešných robotníkov sú zruční a dôkladní remeselníci, ktorí vám takéto škody nespôsobia!