Aké veľké majú byť medzery v zábradlí? Najčastejšia otázka našich zákazníkov.

Medzera, teda svetlosť medzi výplňou, nesmie presiahnuť 80 mm pri zvislých a šikmých paneloch pod uhlom do 45°. To platí pre zábradlia v budovách na bývanie a ubytovanie a s voľným prístupom pre deti do 12 rokov.


Medzera pri vodorovných a šikmých prvkoch pod uhlom väčším ako 45° nesmie presiahnuť 180 mm. Zábradlia v budovách na bývanie a ubytovanie a s voľným prístupom pre deti do 12 rokov nesmú mať zábradlie s vodorovnou výplňou.

Spodná vodorovná medzera medzi pochôdznou plochou (podlahou) a prvým vodorovným prvkom nesmie presiahnuť 120 mm.

V prípade zábradlí s plnou výplňou (napr. siete) nesmie guľa s priemerom väčším ako 40 mm prechádzať cez jedno oko

Upozornenie! Napríklad pre materské školy platia oveľa prísnejšie pravidlá. Napríklad medzery vo vertikálnej výplni nesmú byť väčšie ako 80 mm atď.

O správnej výške zábradlia sa dočítate v tomto článku.