Aká je teplota prenosného ohniska? Poškodí sa trávnik? Ohreje sa plocha pod ohniskom?

Odpoveď na otázku, či sa trávnik pod prenosným ohniskom poškodí, je jednoznačná. Áno, bohužiaľ poškodí. Trávnik nie je odolný voči vysokým teplotám, a preto je nutné starostlivo zvoliť podklad pod ohnisko.

V tejto situácii sa osvedčuje použitie materiálov, ktoré sú odolné voči vysokým teplotám. Najvhodnejším podkladom na umiestnenie prenosného ohniska sú materiály schopné odolávať vysokým teplotám. To môže byť betón, zámková dlažba, tehly alebo dlažobné kocky. Ďalšou možnosťou sú zhutnené hlinené či perkové (mlatové) plochy, ktoré taktiež dobre odolávajú teplotným vplyvom. Veľmi vhodné sú plochy vysypané drobným kamenivom, kačírkom alebo štrkom. Pri voľbe podkladu je teda kľúčové zohľadniť nielen estetické hľadisko, ale predovšetkým funkčnosť a bezpečnosť pre používateľov aj okolitú vegetáciu.

Pokiaľ vás zaujímajú konkrétne teplotné údaje, máme pre vás výsledky našich meraní. Teplota samotného ohňa sa pohybuje v rozmedzí 600 až 1000 °C, teplota povrchu prenosného kovového ohniska kolíše v rozmedzí 350 až 400 °C. Zem pod ohniskom, ktoré je vysoké približne 30 cm (to je väčšina bežných prenosných ohnísk), sa postupne ohreje na teplotu okolo 150 °C.

Pýtate sa, či má zmysel podkladať nohy ohniska? Nemá. Teplota ohniska nezabráni postupnému ohrievaniu okolia a priestoru pod ohniskom.

Záverom je dôležité zdôrazniť, že vegetácia pod ohniskom spoľahlivo a rýchlo zasychá a odumiera už u ohnísk umiestnených vo výške 70 cm nad trávnikom. Preto je nielen otázkou estetiky, ale aj bezpečnosti a starostlivosti o zelené plochy, voliť správny podklad pre prenosné ohnisko a starostlivo zvažovať jeho umiestnenie v záhrade.