Aká je správna šírka vstupnej plotovej bránky?


Správna šírka vstupnej bránky vždy závisí od jej konkrétneho využitia a potrieb užívateľov.

Na bežné domáce použitie sa pohybuje štandardná šírka bránky v rozmedzí 90 až 100 cm. Pre priechod s bežným stavebným kolieskom postačuje aj bránka so šírkou 70 cm. Naopak príliš široká bránka môže byť nepohodlná pri otváraní a zatváraní, pretože vyžaduje obojstrannú manipuláciu. Maximálna šírka jednokrídlovej bránky by teda nemala prekročiť 120 cm.

V prípade, keď je bránka určená pre častý pohyb väčšieho počtu osôb, napríklad na verejných priestranstvách alebo frekventovaných detských ihriskách, sú vhodné bránky so šírkou nad 1,4 metra. Pre tento prípad sa často odporúča použitie dvojkrídlovej bránky, najmä ak je plánované, že bránka bude zostávať otvorená počas dňa.

Pri voľbe správnej šírky je tiež dôležité zohľadniť špecifické potreby konkrétnych užívateľov, napríklad šírku kočíka (značka Thule má šírku až 69 cm) alebo kočíka pre dvojčatá (šírka až 95 cm). Šírka bežného záhradného kolieska je približne 60 cm.

Nezabudnite, že bránka v otvorenej pozícii ešte svojou hrúbkou zužuje šírku priechodu medzi stĺpikmi približne o 6 – 8 cm.

Všeobecne je najdôležitejšie vybrať takú šírku vstupnej bránky, ktorá spĺňa praktické potreby užívateľov a zároveň zaisťuje pohodlný a bezpečný priechod.